Waterinstallatie

Water valt onder het begrip eerste levensbehoefte en is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Daarom is het van groot belang dat de aanleg van waterleidingen met de grootste zorg wordt uitgevoerd. Hoekema Installatiebedrijf legt allerlei soorten waterleidingen aan, zelfs tot complete installaties.

Als het doel van de waterinstallatie bekend is, wordt door ons een nauwkeurige berekening gemaakt om de waterdruk en de diameter van de waterleiding correct op elkaar af te stemmen.

Waterleidingwet


Het hoofddoel van de Waterleidingwet is bescherming van de volksgezondheid tegen risico's die samenhangen met de levering of beschikbaarstelling van leidingwater. In de Waterleidingwet is onder meer vastgelegd dat de waterleiding-bedrijven verplicht zijn betrouwbaar drinkwater te leveren en hoe en hoe vaak drinkwater moet worden gecontroleerd.


Waterleidingbesluit

Het Waterleidingbesluit heeft gevolgen voor de waterleidingbedrijven en de eigenaren van collectieve leiding-waterinstallaties. Dit zijn in principe alle bedrijven en organisaties die water beschikbaar stellen aan derden zoals medewerkers, klanten en bezoekers. Leidingwater mag geen risico's opleveren voor de volksgezondheid. In het Waterleidingbesluit staan specifieke eisen voor drink- en warm tapwater. Deze normen zijn vastgesteld door het ministerie van VROM.

Waterontharder

Hard leidingwater is belastend voor het milieu, uw woning, uw huid en bovenal uw portemonnee. De hoge concentratie kalkdeeltjes zorgt voor onnodig gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, hoge energierekeningen, voortijdig kapot gaan van uw apparatuur, dof en uitgeslagen sanitair, etc. Wij bieden u de mogelijkheid om ook deze laatste deeltjes uit uw drinkwater te halen, door middel van een waterontharder. Zo heeft u het zuiverste

water gewoon bij u thuis gelijk uit de kraan.


Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

gas

Home               Nieuws               Certificering               Contact

Vosseleane 22

8551 RA Woudsend